Over Legato

Legato BV werd in 1992 opgericht door Wilma Gillis-Burleson. Vanaf 1992 heeft het team van Legato diverse grote projecten mede ontwikkeld. Vanuit onze visie, ervaring en expertise hebben wij zorg gedragen voor de ontwikkeling en realisatie van veel langlopende programma’s. Met de door Legato opgestarte projecten hebben we altijd één doel voor ogen gehad: de talenten die eerder onbenut bleven, zichtbaar maken, ontwikkelen en een (nieuwe) toekomst geven. Een greep uit de vele voorbeelden:

Arbeidsmarkt

SPITS, een tuinbouwproject waarin langdurig werklozen in een leer/werktraject werden bemiddeld naar passend werk in de glastuinbouw. ATC, Administratief Training Centrum, waar werkloze mensen een basistraining volgden om als administratief medewerker aan de slag te gaan. Vrouwen klaar voor de Haven, waarin deelnemers via een oriëntatietraject succesvol bemiddeld zijn naar stages, opleiding en werk in de Rotterdamse haven. De Sollicitatieclub voor werkzoekenden die moeten leren solliciteren. Daarnaast zijn honderden mensen voorbereid op en toegeleid naar de arbeidsmarkt.

Ondernemerschap

Legato is initiatiefnemer en oprichter geweest van: STASON (1991-2014): Het Multicultureel startersfonds waar allochtone, startende ondernemers een lening en begeleiding kregen bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze is overgedragen aan stichting Jong Ondernemen en VNO-NCW. AFAK, trainen en certificeren van circa zestig Marokkaanse ondernemers als stagebegeleider. Coachen en training van vrouwelijke ondernemers in samenwerking met ZZVN en MKB ondernemers uit diverse sectoren. Opzetten van het Ondernemershuis op Zuid in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Diversiteit

Uitvoering van het collega programma Veelkleurige Stad als onderdeel van het coalitieakkoord uit 1998. Tientallen organisaties zoals ROC Leiden, Kamer van Koophandels in Nederland, Rabobank Rotterdam en Nederland hebben trainingen gevolgd op het gebied van interculturele communicatie, diversity management en bedrijfscultuur.

Participatie

Oprichten van Stichting B for You: deze stichting voert mentorprogramma’s uit voor kinderen van 8-16 jaar die wel de potentie hebben, maar geen kansen krijgen voor een verdere ontwikkeling hiervan. De mentor helpt een kind gedurende ongeveer een jaar op weg in een van de programma’s Benefits for Kids, Benefits for Girls, Mentoren010 en School’s Cool. Gasten aan Tafel is een opzet om Marokkaanse jongeren letterlijk aan tafel te krijgen bij de decisionmakers in Rotterdam.

Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail.

(010) 285 78 25

office@legato-projecten.nl