Coaching en Mentoring

Coaching

Legato is gespecialiseerd in interculturele coaching. Dit is een vorm van coaching met als uitgangspunt de invloed van diversiteit en de multi-etnische samenleving. In Nederland is de multi-etniciteit eerder een gegeven dan een toekomstig proces. Dit gegeven heeft zijn invloed op o.a. werkbeleving, samenwerking, interpretatie en competenties. Onze coaches brengen het proces op gang waarbij de gecoachte zijn/haar mogelijkheden ontdekt, onderzoekt, ontwikkelt en toepast. Tijdens dit proces is de bevordering van bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid van essentiële waarde. Deze persoonlijke aanpak inspireert en motiveert de gecoachte om hun doelen te realiseren. De coaching is gericht op:

  • Competentieontwikkeling,
  • Loopbaanbegeleiding,
  • Jobcoaching.

Onze kracht: we houden rekening met de veelheid aan invloeden die gedrag en succes bepalen, maar houden altijd voor ogen wat het doel en eindresultaat moet zijn.

Mentoring

De Mentor is een ervaringsdeskundige, een meer ervaren professional die zijn of haar ervaring in de mentorrelatie inbrengt. Mentoring is toepasbaar op alle niveaus binnen de organisatie, gedurende verschillende loopbaanstadia. Zo worden mentorprogramma’s opgezet voor het behoud van vrouwen, jonge werknemers en allochtonen binnen organisaties.

Enkele voorbeelden van opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam diverse diensten en gebieden, Deloitte, Rabobank Nederland en Rotterdam, Kamer van Koophandel Nederland.

Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail.

(010) 285 78 25

office@legato-projecten.nl