Ondernemerschap

Legato stimuleert en coacht al meer dan 2 decennia ondernemers in het opstarten van een onderneming. Veel starters hebben een achterstand omdat hun passie niet altijd gepaard gaat met relevante kennis, ervaring, contacten etc. Met passende begeleiding en advies van Legato kan deze achterstand succesvol worden ingehaald. Ook hier is onze kracht dat we kennis hebben van etnische markten en rekening houden met de diversiteit aan achtergronden van ondernemers.

Voorbeelden van succesvolle projecten voor ondernemers:

  • AFAK, gericht op het trainen van 40 Marokkaanse ondernemers in Rotterdam om stagebegeleider te worden en zich te laten accrediteren als stagebedrijf.
  • Ondernemershuis op Zuid, als kwartiermaker voor de Gemeente Rotterdam, deelgemeenten, banken en KvK Rotterdam
  • Allochtone vrouwen economisch zelfstandig, ESF project i.s.m. ZZVN.
Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail.

(010) 285 78 25

office@legato-projecten.nl