Participatie

Inzet van participatieprojecten hebben ertoe geleid, dat mensen actiever gaan participeren en zelfredzaam worden in de Nederlandse maatschappij. Door deelname aan activiteiten onder andere op scholen, in buurthuizen, ziekenhuizen en andere instellingen wordt er gemakkelijker een brug geslagen tussen burgers. Een van de effecten is, dat problemen op scholen of in de wijken sneller gesignaleerd en opgelost kunnen worden.

Legato bemiddelt naar vrijwilligerswerk en taaltrajecten, bevorderd de zelfredzaamheid en is actief in de ontwikkeling en ondersteuning van projecten.

Legato voert specifieke projecten uit, gericht op diverse doelgroepen, om ondernemers, jongeren en rolmodellen samen te brengen. Doelgroepen die elkaar in het dagelijks leven niet zomaar tegenkomen maar die wel veel van elkaar kunnen leren.

Voorbeelden van succesvolle trajecten zijn:

  • Taalwinkel Nieuw Perspectief, dat jarenlang mensen taaltraining bood gekoppeld aan actievere inzet in de buurt.
  • MeerDoen, gericht op samenwerking op participatiegebied tussen gemeente en allochtone ondernemers.
  • Ban Padilantie, gericht op laag opgeleide Antilliaanse vrouwen richting, opleiding en (vrijwilligers)werk.
  • Gasten aan Tafel, een ontmoetingsprogramma tussen allochtone jongeren en werkgevers gericht op stageplaatsen.
Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail.

(010) 285 78 25

office@legato-projecten.nl